wtorek, 21 lutego 2023

Archanioł Michał

Archanioł Michał, deska 32x21, lewkas, złocone złotem tło i asystki, tempera jajowa

Ikona według greckiej 17 wiecznej ikony, która znajduje się w zbiorach muzeum ikon w Wenecji (The Hellenic Institute of Byzantine and Post-Byzantine Studies in Venice)

Archanioł Michał stoi ubrany w zbroję, a pod jego stopami jest osoba. Istnieją ikony tą leżącą osobą jest diabeł - Michał prezentuje się jako zwycięzca nad złem. Na tej ikonie jednak jest to umierający człowiek, którego duszę - do Boga - przeprowadza (ψυχοπομπός) Archistrateg. Człowiek podpisany jest: Φρήξον ψυχή μου τα ορώμενα, co stanowi skróconą wersję Φρήξον ψυχή μου τα ορώμενα, φρήξετε πάντες αδελφοί το πικρόν ποτήριον του θανάτου.
(w przybliżeniu: Frexon psuke mou ta oromena, frexete pantes adelfoi to pikron poterion tou tanatou)
czyli:
Drżyj duszo moja na ten widok, drżyjcie wszyscy, bracia, nad gorzkim kielichem śmierci.

Piękne. Archanioł - posłaniec Boga w największej grozie i samotności, jaką jest chwila śmierci - przychodzi do człowieka, aby przeprowadzić go bezpiecznie do Ojca.

W lewej dłoni Michał unosi duszę - symbolicznie przedstawioną jako mały człowiek owinięty w materiałowe opaski - pieluszki (tak samo jak na ikonach Zaśnięcia MB).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz